Melitta

Melitta

מליטה - חברה גרמנית שהוקמה ע"י עקרת בית שהבינה שאפשר להשתמש בנייר סופג כפילטר לקפה. היום החברה היא חברה בינלאומית המשווקת עשרות מוצרי קפה וכמובן גם את פילטר הנייר המפורסם.

רשימת מוצרי מליטה

אתר חברת מליטה

חזרה Kimbo
קדימה Mitaca
x

x
×