הרשמה לקבלת המייל

 אנו שולחים מייל, ללקוחות רשומים, וירחון בכל 15 לחודש. 

לקוחות רשומים מקבלים הטבות מיוחדות
המייל מכיל: מבצעים, מאמרים, חדשות ועוד.

בלחיצה על הרשמה - אתם מאשרים לשטרנ'ס קפה לשלוח לכם מיילים.

x

x
×